Zbraňové techniky „Důstojnické šavle“ pocházejí od Lam Sai Winga, prvního patriarchy Hung Kyun rodiny Lam, který se boj se šavlí naučil od jednoho bývalého vojenského důstojníka. 

Lam Sai Wing později vyučoval tuto v čínských bojových uměních unikátní formu se západním typem zbraně (klasická západní šavle!) v armádě provincie Fukgin, kde pracoval jako hlavní instruktor pro boj beze zbraně i se zbraněmi. 

Jelikož tyto techniky byly určeny pro armádu a válku, je poměrně snadné se je naučit, zapamatovat si je a použít. Chladné zbraně (zejména šavle a „velké šavle“ Daai Dou) se v Číně používaly ještě za druhé světové války!

Šavle je „bojovým duchem stovky (tj. všech) zbraní“ (Baak bing ji daam) – „šavle musí být jako lítý tygr“ (Dou yu maang fu). Pro mistrovství boje se šavlí  je důležitá i akce druhé ruky – jak říká přísloví – „ruka doprovází šavli“ (Daan dou hon sau). Často se též používá k zachycení soupeřovy ruky/zbraně – šavle, když se zbraně “kousnou”, anebo kopí. 

Daan Ji Fai Dou se od běžně vídaných sestav se šavlí severních stylů značně liší. Má zcela typickou jižní cvičební a praktickou DNA, techniky i strukturu, které jsou podobné ostatním zbraním našeho curricula – není určená k předvádění, ale k cvičení a boji.

Základní techniky zahrnují vodorovné, svislé a diagonální seky a říznutí  (zaměřených na soupeřovy paže, nohy, krk atd.), „bloků“ a bodnutí a různé formy práce nohou (včetně přeskakování ležících mrtvol!) – nejprve v „půdorysu kříže“ (Sap ji), později ve všech „osmi směrech“ (Baat fong). Útoky jsou zaměřeny převážně na přední ruku soupeře, ve které drží svou vlastní zbraň (šavle, kopí atd.) Vzhledem k původnímu zaměření formy (válečné pole) se také bere v úvahu boj proti více nepřátelům.

Samotné formě předcházejí izolované drily a kombinace, jak stínově, tak se soupeřem. V rámci PHK curricula cvičíme jak použití šavle vs. šavle nebo vs. dlouhá zbraň (např. kopí), tak adaptaci technik pro krátkou tyč a obušek. 

Ukázku různých forem cvičení se šavlí v podání Michala Hinka a jeho žáků z PHK Gymu Jihlava naleznete ve videu výše.

Chceš se umět ubránit, dostat se do kondice, zesílit?

Sdílení