"Sparringová sestava dvojkoncová tyč vs. dvojkoncová tyč" (Seung Tau Gwan Deui Chaak)Jednou z populárních zbraňových sparringových sestav je „sparringová sestava dvojkoncová tyč vs. dvojkoncová tyč“ (Seung Tau Gwan Deui Chaak). Pochází z dílny druhého patriarchy Hung kyun rodiny Lam, velmistra Lam Jou, a doplňuje a rozšiřuje „aplikační drily“ „stínové“ sestavy „poutnická tyč“ (Hang Je Paang).

Cca. polovina sparringové sestavy se skládá z krátkých kombinací, které jsou společné oběma stranám a jejichž procvičování formou krátkých drilů předchází učení se celé „sparringové sestavě“. Zbytek sestavy se pro každou stranu liší – žák se tedy musí naučit a zvládnout obě dvě strany.

Mezi typické techniky patří především bodnutí, vertikální, horizontální i diagonální údery, bloky koncy tyče, bloky středem, odstrčení etc.

„Sparringová sestava dvojkoncová tyč vs. dvojkoncová tyč“: Martin vs. Adam
Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení