Genealogie

Legendární zakladatelé

klášter ShaolinKořeny Hung Kyun sahají až k legendárnímu jižnímu fukginskému klášteru Siulam (Shaolin). Za „zakladatele“ Hung Kyun je považován laický žák jižního kláštera Siulam, Hung Heigun, který se učil u posledního opata fukginského Siulamu, Ctihodného mistra Jisina. Hung Heigun zkombinoval techniky tygra s technikami jeřába, které se naučil od své své ženy Fong Wingcheun.

Dalším z žáků ctihodného Jisina byl i Luk Achoi, který později pokračoval ve studiu u svého sihinga („staršího gungfu bratra“) Hung Heiguna.

3 generace rodiny Wong

Umění Siulam Hung Kyun se dále předávalo po 3 generace v rodině Wong: Wong TaaiWong KeiyingWong Feihung. Wong Keiying a dle některých pramenů i Wong Feihung byli řazeni mezi tzv. „Deset tygrů z Gwongdungu“ (Gwongdung sap fu), deset nejlepších gungfu bojovníků jižní Číny 19. století. Nejproslulejší z Wongů, Wong Feihung, se učil od mnoha mistrů (linie klášter Siulam – mnich Gokyan„Tit kiu“ SaamLam Fuksing).

Rodina Lam

Nejslavnějším žákem Wong Feihunga byl „řezník“ Lam Saiwing, který se ve 20. letech 20. století přestěhoval se svým synovcem a adoptivním synem Lam Jou z pevninské Číny do Hongkongu. Velmistr Lam Jou se stal Lam Saiwingovým nejlepším žákem a pokračovatelem.

Třetí generaci Hung Kyun rodiny Lam dnes reprezentují synové velmistra Lam Jou, Lam Chun Fai (Lam Janfai), Lam Chun Chung (Lam Janjung) a Lam Chun Sing (Lam Jansing).

Practical Hung Kyun

Pavel Macek sifu, šéfinstruktor International Hung Kyun Association (IHKA), je žákem velmistra Lam Chun Singa.

Podrobná historie Siulam Hung Kyun

Practical Hung Kyun pro začátečníky

 

Sdílení