Deset tygrů Gwongdungu

Se slavnými „Deseti tygry Gwongdungu“ (Gwongdung sap fu) se setkáme ještě několikrát, proto se o nich zmiňme podrobněji. Jednalo se o nejlepší bojovníky jižní Číny pozdního období dynastie Ching, kteří studovali pod vedením jihosiulamských mistrů či jejich žáků. I když se mezi nimi dají vysledovat určité vztahy, „Deset tygrů“ jako organizovaná skupina bojovníků je další z fikcí hongkongského filmového průmyslu. Wong Keiying patřil mezi tzv. „Pět dřívějších tygrů“ (Chin ng fu).

S „Deseti tygry z Gwongdungu“ se to má obdobně jako se starořeckými „sedmi mudrci“ – počet, jména a charakteristika jednotlivých osob se často liší; uveďme tedy alespoň nejznámější desítku mistrů:

  • Leung Kwan alias „Železný most“ č. 3 „Tit kiu“ Saam
  • Wong Yanlam, žák tibetského mnicha Singlunga, mistra tibetského stylu „řev lva“ (siji haau), ze kterého se později vyvinula řada slavných gungfu stylů jižní Číny, např. styl lamů (lama paai), styl bílého jeřába (baak hok kyun) a styl hrdiny (Hap ga kyun)
  • „Žebrák“ Sou (Sou „Hatyi“)
  • Wong Chingho
  • „Železný prst“ Chan („Tit ji“ Chan), expert na umění „železného prstu“ (tit ji gung)
  • Jau Taai
  • „Třínohý“ Taam („Saam geuk“ Taam), proslulý technikami kopů
  • „Černý tygr“ Sou (Sou „Hak fu“), mistr školy černého tygra (hak fu mun)
  • Wong Keiying
  • Lei Yanchiu

Co se týče Wong Feihunga, bývá někdy řazen mezi „Deset tygrů“. Některé prameny však uvádějí, že se Wong Feihungovi říkalo „Tygr po Deseti tygrech z Gwongdungu“ a v seznamu „Deseti tygrů“ nebývá uváděn.

Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení