Linie “Tit kiu” Saama

Pod přezdívkou “Tit kiu” Saam, “Železný most č. 3”, se skrývá další ze slavných osobností bojových umění jižní Číny, naamhoiský rodák Leung Kwan. Narodil se pravděpodobně kolem r. 1813-1818.

Nadaný Leung Kwan se učil u řady učitelů – v mládí začal studovat gungfu pod vedením tibetského mnicha Singlunga, mistra stylu “řev lva” (si ji haau), známého také pod přezdívkami “Vousatý” Lei (Lei “Wuji”) a Lei “Zlatý hák” (“Gam ngau” Lei). Nejvíce se však naučil od jihosiulamského mnicha Gokyana.

Mnich Gokyan je pro nás velkou neznámou – prameny o něm bohužel svorně mlčí. Je možné, že se jednalo o dalšího z žáků ctihodného Jisina. Leung Kwan po smrti Gokyana putoval po jižní Číně a tříbil své bojovnické dovednosti, díky kterým si zanedlouho vydobyl “členství” v “Deseti tygrech z Gwongdungu” a výše zmíněnou přezdívku “Železný most č. 3” – “most” (kiu) znamená v jihočínské gungfu teminologii “předloktí”; číslovka “3” značí, že byl třetím synem rodiny Leung. Leung Kwanův stabilní, jako skála pevný postoj a železné ruce byly postrachem všech bojovníků jižní Číny. O jeho slavných činech koluje řada historek – např.prý udržel na natažené ruce 6 mužů a dokázal je nést 100 kroků. “Tit kiu” Saamovi je přisuzováno vytvoření nejpokročilejší, vnitřní sestavy stylu Hung kyun, “železné vlákno” (tit sin kyun).

Leung Kwan byl bohužel náruživým kuřákem opia. V pokročilém věku se setkal s mnichem Yisingem a požádal ho, aby ho naučil jeho proslulou techniku “pětibodové tyče květu slivoně” (ng dim muifa gwan). Mnich s poukazem na Leungovo špatné zdraví a závislost na opiu nejprve jeho žádost odmítl, ale nakonec svolil. Starý a zesláblý “Tit kiu” Saam však na následky přetrénování onemocněl a zemřel kolem. r. 1886 -1888 ve věku kolem 70-73 let.

Mnoho lidí se chtělo učit od proslulého “Tit kiu” Saama, ovšem jen málokterým z nich se poštěstilo stát se jeho žáky. Mezi jeho nejznámější studenty patří Choi Jaan, Keui Jyu, Ng Heigun, Ma Jitim a Lam Fuksing, jeden z učitelů Wong Feihunga.

Leung Kwanovo gungfu mělo značný vliv na zformování “moderního” Hung Kyun. Leung Kwanů stabilní postoj (ma), “12 mostových rukou” (sap yi kiu sau) tvoří spolu s technikami tygra a jeřába “zakladatele” Hung Heiguna a jeho ženy Fong Wingcheun a Wongfeihungovými “Deseti unikátními technikami” (sap jyut sau/sap duk sau) základ dnešního Hung kyun.

Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení