Practical Hung Kyun, 1. kap - Krátká a velmi populární “Sestava květu slivoně” (Mui Fa Kyun) je vyučována v řadě škol a linií stylu Hung Kyun jako sestava první, začátečnická, úvodní. Dle legend pochází od abatyše “Pět slivoní” (Ng Mui Si Tai), jedné ze slavných “Pěti patriarchů Shaolinu” (Siulam Ng Jou). V novodobé historii máme nejstarší doklad o její existenci u mistra Bun Gwai Yata, žáka velmistre Lam Sai Winga a Lam Jou, od kterého se jí naučila řada jeho žáků i spolužáků. Jedním z velkých popularizátorů “sestavy květu slivoně” patří mj. velmistr Chan Hon Jung (1909-1991), slavný mistr Hung Kyun a dlouholetý chairman Hong Kong Chinese Martial Arts Association.

Mui Fa Kyun patří mezi nejkratší sestavy systému. Skládá z celkem pěti sekcí, které se cvičí v půdorysu kříže (“znaku Sap”, Sap Ji), z tohoto důvodu se někdy setkáváme i s názvem Sap Ji Mui Fa Kyun, tj. “květ slivoně v půdorysu kříže”.

Practical Hung Kyun, 1. kap - Mui fa dosl. znamená “květ slivoně”, v tomto případě však označuje především 5 sekcí (okvětních lístků) sestavy jakož i specifické uspořádání pěti kůlů zar
ažených v zemi vepředu, vzadu, vpravo, vlevo a veprostřed, tzv. Mui Fa Jong, na kterých se sestava technik kdysi cvičila. Jedna z nejznámějších jihočínských gungfu legend vypráví o tom, jak abatyše Ng Mui porazila v souboji na “kůlech květu slivoně” obáváného mistra Lei Ba Saana, jež chtěl pomstít smrt svého synovce, kterého zabil slavný Fong Sai Yuk, jeden z “deseti nejlepších učedníků Shaolinu” (Siulam Sap Tou Ji).

4 “tajná” klíčová slova sestavy jsou “nastoupení, ustoupení, útok, obrana”. Mui Fa Fyun učí základní boxovací dovednosti v “neortodoxním” (south paw) střehu starého Siulam boxu, tj. s – u většiny populace – dominantní pravou úderovou rukou vepředu, především přímé údery (Ping Cheui), “zvedáky” (Tung Tin Cheui) a “tygří drápy” (Fu Jaau) z přední ruky v kombinacích s bloky na horní, střední a spodní pásmo a dalšími technikami – kopy do rozkroku, údery dlaněmi, lokty, zadní stranou pěsti etc.

Sap Ji Mui Fa Kyun vyučujeme v rámci minimalistického intro programu na 1. levelu našeho systému Practical Hung Kyun – přípravné drily, sestavu, aplikační drily (cvičební, sebeobrané – proaktivní sebeobrana, obrana proti typických útokům) a sparringové drily.

Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení