Poznámka na úvod: Gu Choiwa sifu (Malajsie/Singapur) patří slavné mistry „starého“ Wingcheun kyun, tzv. „Wingcheun čínské opery“ (baan jung Wingcheun kyun). Následující text Gu sifu přináší zajímavý úhel pohledu na původ a vývoj jihočínských bojových umění Hung Kyun a Wingcheun.

Překladatel části tohoto článku, Petr Macek (bratr Pavla Macka sifu), se se sifu Gu setkal na jedné ze svých četných cest po Číně, kde mu byl ve Fatsaanu predstaven Ivanem Rzounkem sifu (Wing Chun Research Institute), kterého v tu dobu Gu sifu zasvěcoval do svých výzkumů a raritních verzí Wing Cheun. Bližší informace o Gu sifu zde.

 

Wingcheun kyun představuje jaro (cheun), tj. neustále se obnovující růst, sílu zůstat navěky mladým nebo také dynamickou sílu dospívání – to vše je tedy obsaženo ve Wingcheun kyun.

Hung kyun odkazuje na bojové umění z období konce dynastie Ming (hanské – kant. honské, tj. čínské dynastie), neboť ze znaku Hon (označující etnické číňany neboli Hany, kant. Hony) byly ubrány tahy/komponenty jung (střed) a tou (země), a tak vznikl znak hung – z toho důvodu se nazývá Hung kyun (neboli bojové umění Hanů/Honů).Obecně lze říci, že termín Hung kyun odkazuje na všechna jihočínská bojová umění.

Wingcheun Hung kyun a Hung ga kyun nejsou stejné.1 Hung ga kyun, dosl. bojové umění rodu Hung, je pozdější jméno bojového systému, který byl předán Wong Feihungovi, a odkazuje tak na Hung Heiguna a jeho bojový styl. Hung kyun je bojové umění, které pochází od ctihodného mistra Jisina, nebo se také používá jako obecný termín pro bojová umění jižního Siulam.

Všech „Pět tygrů Gwongdung“ (Gwongdung ng fu) pocházelo z provincie Fukgin a ztělesňovali esenci bojového umění jižního Siulam tehdejší doby – proto byli také pronásledováni chingskými vojáky a uprchli do Gwongjau, kde učili tomuto umění dále.

Bojové umění předané ctihodným mistrem Jisinem se šířilo mezi „společenstvím kočovných herců čínské opery červených džunek“ (hung syun hei baan), a proto se nazývá „Hung kyun červených džunek“ (baan jung Hung kyun)2 nebo „Wingcheun kyun červených džunek“ (baan jung Wingcheun kyun). Wingcheun kyun byla tehdy mezi herci pouze jedna ze sestav.

„Sestavy“ (kyun tou) jsou vlastně „slovník“, resp. slovník stylu (bojového umění), pomocí kterého lze vyhledat dochované techniky daného systému. Ještě důležitější je však procvičit co nejvíce bojových použití od každé techniky. V dřívějších dobách učit bojovému umění znamenalo učit jednotlivé bojové techniky a teprve později, jak plynul čas, byla vytvořena sestava, která propojovala tyto techniky tak, aby se nezapoměly.

Mouseut (v stand. čín. wushu, dosl. „bojové umění“) je termín používaný na severu Číny, na jihu se ustálil termín gungfu. Dříve se používala řada dalších termínů, které označovali způsob boje, jako např. geigik (jiji), bokgik (boji) nebo gokli (jueli).

V bojovém umění červených džunek se dochovali následující Hung kyun sestavy: „Halapartna Jar a Podzimů“ (Cheun chau daai dou), „dlouhá tyč šesti a půl konceptu (luk dim bun gwan), „Nglongova dlouhá tyč osmi trigramů“ (Nglong baat gwa gwan), „železné vlákno“ (tit sin kyun), „květinová pěst“ (fa kyun), Wingcheun kyun, „tygr a jeřáb“ (fu hok kyun), daan gung fuk fu kyun, seung gung fuk fu kyun3, „arhat krotí tygra (lohon fuk fu kyun) a další slavné sestavy. Nicméně dnešní sestavy ve srovnání s těmi původními jsou do jisté míry odlišné.

Wingcheun kyun měl původně pouze jednu sestavu: Siu lin tau (siu nim tau), někdy také zvanou Siulam tau, což vyjadřuje, že se jednalo o počáteční (tj. první) sestavu v jižním Siulam gungfu. Následně ji další generace z důvodu snazšího předání a naučení změnili na sestavy tři: Siu nim tau, cham kiu a biu ji a rozšířili cvičení na obě strany (tj. pravou a levou).4 Jak Wingcheun kyun, tak i Hung ga kyun jsou zahrnuty do Hung kyun. Fa kyun bylo pozměněno k učení Wu Waikina.

Co se týče mistra Lam Saiwinga a jeho Hung ga kyun, nejprve se naučil „Hung kyun červených džunek“ (baan jung Hung kyun) a teprve poté studoval u Wong Feihunga. V knize „Tygr a jeřáb“ (Fu hok seung ying kyun) je zaznamenána technika „po paai jeung červených džunek“ (baan jung po paai jeung) a v úvodu jsou také další zmínky, které dokazují vliv „Hung kyun rudých džunek“. Proto byly do sestavy Nglongova dlouhá tyč osmi trigramů“ (Nglong baat gwa gwan), kterou učil mistr Lam Saiwing, rovněž přidány techniky ze sestavy „dlouhá tyč šesti a půl konceptu (luk dim bun gwan).5

Dnes široce rozšířené sestavy „tygr a jeřáb“ (fu hok seung ying kyun) a „krocení tygra ve znaku gung“ (gung ji fuk fu kyun) pocházejí z dílny mistra Lam Saiwinga.6

„Pět tygrů z Gwongdungu“ zdědilo podstatu bojového umění ctihodného mistra Jisina, který byl velmistrem bojových umění oněch časů. A tak je vlastně Hung kyun bojové umění jižního Siulam nebo jinak také bojové umění ctihodného mistra Jisina, popř. termín pro bojové umění z kláštera Siulam obecně.

Pro „Wingcheun kyun červených džunek“je charakteristické procvičování „uvolněného/měkkého“ (sung yau) typu síly. V sestavě „železné vlákno“ se cvičí „být tvrdý jako železo a jemný jako vlákno“.

Yeung Nglongovo „kopí rodu Yeung“ (Yeung ga cheung) se rozšířilo do jižní Číny, odkud se následně prostřednictvím ctihodného mistra Jisina dostalo mezi herce. Zahrnuje techniky „Nglongovy dlouhé tyče osmi trigramů“ (Nglong baat gwa gwan), „dlouhé tyče šesti a půl konceptu (luk dim bun gwan), „levoruké dlouhé rybářské tyče“ (jo tiu yu gwan), „divoké tyče“ (fung mo gwan) a „tyče osmi trigramů rodiny Jau (Jau ga baat gwa gwan).

Poznámky:

1 Jména Hung ga, Hung kyun, Hung ga kyun se dnes používají jako synonyma. Lepší by bylo hovořit o tzv. „starém Hung Kyun“ (lou Hung kyun, tj. jižním Siulam gungfu před Wong Feihungem) a „novém Hung kyun“ (san Hung Kyun, Wong Feihung a dále); každopádně tvrzení Gu sifu ([starý] Hung kyun = Siulam kyun) se zdá bý platné; např. o Gwokyanovi, mnichovi ze ze Siulam, se v Tit Kiu Saamově životopise píše, že byl mistrem Hung Kyun, ačkoliv jeho spojitost s Hung Heigunem není doložena. Mimoto velká část dnešních liníí „nového Hung kyun“ jde zpět k Luk Achoivi (mladšímu spolužákovi Hung Heiguna), tj. k Hung Heigunovi jen nepřímo.

2 Pavel Macek sifu se na svých výzkumných cestách po Číně zjistil, že se dodnes Gwongjau cvičí – spolu s Jau sifu (Laan Tau Ho Hung Kyun), Wong sifu (žák ng sifu, žáka Lam Lam Saiwinga) a Ho sifu (syna Ho Wa sifu, žáka Dang Yiho) procházel kolem (bohužel v té době zavřené) školy baan jung Hung Kyun.

3 Pravděpodobně základ dnešního „krocení tygra ve znaku gung“ (gung ji fuk fu kyun); obě sestavy (daan gung/seung gung fuk fu kyun) se dodnes v některých rodinách v Gwongdungu cvičí.

4 Dle pramenů „strážců brány“ baan jung Wingcheun se na „červených džunkách“ cvičila pouze jedna sestava s názvem Wincheun kyun. Název Siulam tau není ve starých pramenech doložen (výzkum Ivana Rzounka sifu).

5 Z „ne-Wong Feihungovského gungfu rodiny Lam z džunek/Siulam pochází kromě „tyče šesti a půl konceptu“ (luk dim bun gwan) i „šípová/válečná dlaň“ (jin jeung, dle ústního sdělení Lam Jou sigunga od Jisin simsi) a „dva velké nože“ (daai hang yut seung dou), tj. jedna sestava beze braně, dlouhá jednokoncová tyč a dva nože. Je podobnost s curriculem většiny liniíí Wingcheun náhodná? Tyto sestavy se v rámci naší školy vyučují jako samostatný subsystém – Lam ga baan jung Siulam kyun. Jin jeung a dva nože se Lam Saiwing naučil u svého prastrýce; od koho se naučil dlouhou tyč není doloženo.

6 Ačkoliv Lam Saiwingův vliv na vznik a vývoj moderního Hung kyun je nesporný, dnešní podoba „tygra a jeřába“ pochází od Wong Feihunga (byť Lam Saiwing sestavu více než pravděpodobně pozměnil a modifikoval). U gung ji fuk fu kyun není jisté, jestli její dnešní podoba pochází od Wong Feihunga či Lam Saiwinga (viz pozn. 3)

Originál článku: Baan jung Wingcheun kyun Gu Choiwa sifu koi taam „Hung kyun“

Překlad: Petr Macek, převod do kantonštiny/Yale a poznámky Pavel Macek sifu a Ivan Rzounek sifu.


Tvoje cesta k mistrovství začíná prvním krokem.

Practical Hung Kyun: Sebeobrana, síla & kondice, zdraví 

Pošli nám obratem email pomocí formuláře níže, a dostaneš speciální nabídku 3 lekcí ZDARMA + Tréninkový manuál začátečníka ZDARMA! 

Neotálej, protože naše PHK lehce se rychle zaplňují. 

 • Krok 1

Rozhodni se do kterého PHK Gymu chceš přijít na 3 zkušební lekce ZDARMA. Nepotřebuješ žádné speciální oblečení ani vybavení – stačí tričko, kraťasy nebo tepláky a tenisky.

 • Krok 2

Využij naší speciální nabídky 3 lekcí ZDARMA plus Tréninkový manuál začátečníka ZDARMA. Nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti či kondice – jen chuť se sebou něco dělat.

Domluv se na první lekci ještě dnes! 

  Jméno a příjmení (vyžadováno)

  Tvůj email (vyžadováno)

  V které škole chceš přijít na 3 zkušební lekce ZDARMA? (Praha nebo Jihlava?)

  Napiš nám a my se ti co nejdříve ozveme!

  Chceš se umět ubránit, dostat se do kondice, zesílit?

  Chystané akce! 

  žádné plánované akce

  Sdílení