Tato pravidla ustanovil mnich Gok Yan v reakci na zlořády, které se vplížily do Shaolinu. Jejich cílem bylo dát systému etický základ a zlepšit disciplínu.

 1. Žák musí neustále cvičit.
 2. Box se musí použít pouze pro odůvodněnou sebeobranu.
 3. Učitelům a starším se musí prokazovat zdvořilost a úcta.
 4. Žák musí být vůči svým kolegům laskavý, upřímný a přátelský.
 5. Při cestování by se měl boxer zdržet předvádění svého umění obyčejným lidem a dokonce i odmítat výzvy k boji.
 6. Boxer nesmí být agresivní.
 7. Nesmí požívat víno a maso.
 8. Sexuální žádostivost je nepřípustná.
 9. Box by se neměl nerozvážně vyučovat nebuddhisty, aby to nezpůsobilo škodu. Může se předat pouze tomu, kdo je mírný a milosrdný.
 10. Boxer se musí vystříhat agresivity, chtivosti a vychloubání.

Pozn.: Mnich Gok Yan (v stand. čínštině Jue Yuan) žil a působil za dynastie Yuan (1271-1368)

 • Originál: Smith, Robert W. (ed.), Secrets of Shaolin Temple Boxing, Charles E. Tuttle Company, Inc., Japonsko 1963, str. 42-43.
 • Překlad: Pavel Macek Sifu, Practical Hung Kyun

Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení