Mezi „technikami“ a „dovedností“ je jistý rozdíl; v Gung Fu je užitečné tomuto rozdílu porozumět a uvědomovat si ho.

K dokreslení tohoto rozdílu si vezměme několik příkladů. Technika „Přivést koně zpět do stáje“ ukazuje metodu, pomocí které můžeme využít pohybovou energii útočícího soupeře k svedení nebo strhnutí, takže upadne dopředu. Tomu se říká technika a tato konkrétní technika se používá k „odvedení“ soupeře směrem vpřed. Když se student naučí tuto techniku „odvedení“, zná metodu, jak kontrovat hrozící útok „odvedením“ soupeře směrem vpřed, aby upadnul. Musí ale tuto techniku mnohokrát procvičit, aby si získal dovednost provést tuto techniku účinně. Jestliže neovládá tuto dovednost, pak ačkoliv tuto techniku zná, nebude s to ji účinně použít. Jinými slovy neumí použít svoji teoretickou znalost v praxi. Dovednost je tedy schopnost provést techniku účinně; dovednost se musí získat, ne naučit.

Když v cvičení bodání s kopím žák dokáže zasáhnout terč každým bodnutím, pak si osvojil dovednost bodnutí kopím. Student, který zná techniku bodání – například jak správně držet kopí, kdy bodnout, kde sklouznout přední rukou. která drží kopí a kam se postavit vzhledem k terči – si dovednost bodání osvojí pochopitelně snadněji a rychleji než ten, který tuto techniku nezná.

Practical Hung Kyun: Dovednostní trénink s dlouhou tyčí

Je tedy vidět, že technika a dovednost jsou navzájem komplementární a propojené; jedna není nadřazena druhé. Potřebujeme techniky, abychom si osvojili dovednosti a potřebujeme dovednosti, abychom prováděli techniky. V pokročilém Gung Fu je však navzdory jejich komplementární povaze důraz spíše na dovednosti než na techniky. Mistr Gung Fu si vybere jen několik oblíbených technik a bude je cvičit tak dlouho, dokud je nebude dokonale ovládat. V boji obvykle určuje vítěze hloubka dovedností spíše než široký repertoár technik. Tím se dostáváme zpět k důležitosti principu „naučit se – procvičovat – dokonale zvládnout“. Naučte se mnoho technik, procvičte dobře několik málo vybraných a zvládněte alespoň jednu.

Dovednost zahrnuje tři rysy: přesnost, sílu a rychlost. Aby člověk určitou techniku dokonale ovládal, musí ji umět provést správně co do metody, načasování a umístění, s dostatečnou silou, aby soupeře zranila nebo ho držela pod kontrolou a s dostatečnou rychlostí, aby ji soupeř nemohl zastavit nebo se jí vyhnout.

  • Originál: Wong Kiew Kit, Introduction to Shaolin Kung Fu 黃橋傑,少林拳術(附龍虎拳), London 19964, str. 81.
  • Překlad: Pavel Macek Sifu, Practical Hung Kyun
  • Foto: Wong Kiew Kit Sifu předvádí techniku „Přivést koně zpět ke žlabu“ (nahoře uprostřed). Velmist Lam Chun Sing a Pavel Macek Sifu – použití techniky (nahoře po stranách). Scéna ze slavného filmu Challenge of the Masters – nácvik dovedností s dlouhou tyčí (uprostřed).

 

Sdílení