Tři aspekty Practical Hung KyunPratical Hung Kyun znamená „praktické použití“ na x úrovních – sebeobranné, zdravotně-kondiční i duchovní.

Practical Hung KyunSebeobrana a boj: Jsme škola bojových umění, samozřejmě! Náplní našeho cvičení je jak praktická reálná/pouliční či jak tomu chceme říkat, tak fullkontaktní sportovní boj. V tréninku používáme řadu nástrojů – aplikační drily beze zbraní i se zbraněmi, situační drily, zaměřené především na pro-aktivní „sebeobranu“, sparring apod.

Zdraví a kondice

Practical Hung Kyun - silový a kondiční tréninkBojový aspekt však není zdůrazňován na úkor aspektů ostatních – ostatně zdravotně-kondiční aspekt čínských bojových umění je jedním z jejich největších přínosů. V Practical Hung Kyun se věnujeme intenzivnímu a systematickému silovému a kondičnímu tréninku, posilování s vlastní vahou a cvičení s kettlebells, dechovým cvičením, kompenzačním cvikům, mobilitě a strečinku.

Filosofie a osobní rozvoj

Practical Hung Kyun - filosofie a osobní rozvojNecvičíme proto, abychom prali na diskotékách či machrovali v posilce, cvičíme  proto, abychom rostli – nejen jako bojovníci, ale jako lidé. S radostí mohu říci, že někteří z mojich žáků u mě studují deset a více let – spojuje nás nejen vztah „učitel- žák“, ale především dlouholeté přátelství. Je příjemné nebýt na vše jako šéfinstruktor (který má spoustu, spoustu nápadů!) sám, ale mít se s kým o kormidlování lodi poradit.

Curriculum, metodika výuky a testování zlepšení

Zbývající část debat byla věnována návrhům dalšího možného tříbení a systematizování bohatého Hung Kyun curricula – klíčové přístupy nechť jsou „méně, ale lépe“, „to samé, ale jinak“. Z tohoto důvodu v Practical Hung Kyun využíváme rámcového testování pokroku žáka na různých úrovních, tj. nejen technické, ale i silově-kondiční a bojové.

Každý z nováčků přijde z jiných důvodů, každý se v ten či onen čas soustředí a specializuje na ten či onen aspekt. Systém Practical Hung Kyun je však ako trojnožka – uřízněte jednu nohu, a už na ní nelze sedět. Naším cílem je komplexní rozvoj člověka po stránce sebeobranné, zdravotně-kondiční a osobnostní- nejde konce konců o výkony v gymu, ale fungování „tam venku“, v každodenním životě.

Přeji pražské škole a pobočkám Practical Hung Kyun ať se daří, ať gungfu roste a ať nás to nadále baví! Čínskému boxu a šermu zdar!

Pavel Macek sifu

Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení