Practical Hung Kyun: Učenec i válečníkČínskou kulturou se jako červená nit vine dvojice principů wen a wu, kant. man/mou. Man je principem kultury a vzdělanosti, mou na druhé straně symbolizuje boj a válečnické hodnoty.

Nad vzdělaností v čínských dějinách bděli konfuciánští učenci, hledači vzorů minulosti, kteří ovšem často opovrhovali fyzickou prací (většinou pocházeli z urozených rodin) a bojem.

Patronem válečnictví je generál Gwaan Yu, který žil mezi lety 160 až 219 n.l. v roce 1594 byl kanonizován jako Bůh války.

Practical Hung Kyun - učenec a válečníkIdealizace

Spojením těchto ideálů je tzv. „učenec-generál“, vojenský vůdce, který měl být zároveň gramotný (v tradiční čínské kultuře znamenalo nejen aktivní zvládnutí určitého počtu znaků, ale také základní znalost kanonických textů a schopnost podle jejich vzoru tvořit texty vlastní) a vynikat znalostí rozsáhlého korpusu literárních děl.

Často dochází k zpětné idealizaci některých historických postav, např. generál Yue Fei, národní hrdina, jeden z nejslavnějších čínských generálů, který se proslavil za Songsko-jinského konfliktu, byl a dodnes některými badateli je nekriticky přijímán jako vzor válečníka-vzdělance, ačkoli nové výzkumy jasně dokazují, že jeho znalost tradičních textů byla značně omezená a nikdy se nepokoušel složit císařské zkoušky, což bylo cílem pro každého vzdělance v imperiálním období.

Nerovnováha

V současné době bohužel jsou tyto principy rozdělovány, lidé, kteří studují čínskou kulturu, historii, literaturu a myšlení se téměř nikdy nevěnují bojovému umění a naopak málokterý cvičenec čínských bojových umění má souvislejší ponětí o kultuře a myšlení krajiny z které tyto ušlechtilá umění přišla.

Doufám, že se v příštích letech dočkáme komplexnějšího přístupu k čínské duchovní a fyzické kultuře. „Učenec/válečník“ je jedním z ideálů naší školy Practical Hung Kyun.

Pozn.: V článku jsou použity mezinárodní přepisy čínštiny Pinyin (pro standardní čínštinu) a Yale (pro kantonštinu).

O autorovi: Libor Mattuš, žák Pavla Macka sifu, vedoucí brněnské pobočky čínského bojového systému Practical Hung Kyun. Studuje obor Kulturní studia Číny na Masarykově univerzitě v Brně. Kromě tréninku bojového umění se zajímá o čínské myšlení (hlavně taoismus) dynastického období i současnosti.

Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení