6. letní Hung Kyun camp  se konal 6.-12. srpna 2007 v Nedvědicích pod hradem Pernštejn.

Trénovalo se trojfázově – ráno, dopoledne a odpoledne.

Ranní trénink, který začínal během, byl zaměřen na dechová a strečinková cvičení (noi gung/yau gung) a procvičování fundamentálních sestav LGHK – “krocení tygra ve znaku gung” (gung ji fuk fu kyun) a “tygra a jeřába” (fu hok seung ying kyun). Starší žáci cvičili dechovou pasáž z “pěti zvířat” (ng ying kyun) a sifu se věnoval nejpokročilejší sestavě systému LGHK, “železnému vláknu” (tit sin kyun).

Dopolední tréninky byly věnovány procvičování pádových technik (dit faat), nácviku “stínových drilů” (saan sik) a opakování látky z letních seminářů s velmistrem Lamem, především “poutnické tyči” (hang je pang).

Odpolední trénink byl zaměřen na cvičební a bojové aplikační drily (saan sau), s důrazem na zápasnické techniky systému LGHK (seut faat), tj. porazy, podmety, strhy atd.; starší žáci se věnovali nácviku drilů na lapách/štítech a nácviku plnokontaktního boje (saan da).

Závěrečná část tréninku byla věnovaná intenzivnímu posilování a “otloukání” (gung fu) za použití tradičních Hung Kyun metod, mezi které patří např. zdvihání cihel pro posílení prstů, cvičení s těžkou dlouhou tyčí (gwan faat), stání v postoji se závažími nebo s mističkami (jaat ma), házení a chytání klády (jong gung), kliky na prstech (fuk fu gung), údery se závažími, otloukání předloktí (da saam sing), otloukání holení, posilování břicha atd. Jak totiž praví známé přísloví, “cvičit sestavy a necvičit gung (posilování/”otloukání”) znamená nedosáhnout ničeho, i kdybyste cvičili celý život.

Těšíme se opět za rok na v pořadí již 7. letním tréninkovém campu!

[nggallery id=11]

Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení