Sestavy a zbraně

Cvičení tzv. sestav (kyun tou) představují důležitý – ovšem ne jediný! – cvičební nástroj čínských bojových umění.

Practical Hung Kyun curriculum zahrnuje celkem 4 fundamentální sestavy beze zbraně, které tvoří logický, na na sebe navazující systém. Nejstarší, nejdůležitější a většině Hung Kyun školám společnou sestavou je “Krocení tygra ve znaku Gung” (Gung Ji Fuk Fu Kyun); po ní přichází pokročilejší “Tygr a jeřáb” (Fu Hok Seung Ying Kyun). Následuje úvod do “vnitřního Gung Fu” a rozšíření bojového arzenálu v sestavě “Pět zvířat a pět živlů” (Ng Ying Ng Hang Kyun). Vrchol PHK curricula představuje “Vnitřní umění železného vlákna” (Noi Gung Tit Sin Kyun).

Podrobné info o jednotlivých sestavách

Zbraně

Trénink s tradičními čínskými zbraněmi je možno brát jako doplňkový, má ovšem v celkovém curriculu stylu své nezastupitelné místo. Důvodem není jen zachování tradice, jak se mnozí mylně domnívají. Každá zbraň je de facto archetypem určitého typu zbraní, např. krátkých/dlouhých, těžkých/lehkých, sečných/bodných/úderných atd. Naučit se ovládat tu či onu konkrétní zbraň nemusí být cílem, ale prostředkem – prostředkem k umění použít jakoukoliv, např. i improvizovanou zbraň.

Ovládání té či oné zbraně s sebou navíc nese i znalost sebeobrany proti tomuto typu zbraně. Každý typ zbraně také rozvíjí jisté specifické dovednosti, které jsou “převoditelné” do boje beze zbraně – odhad vzdálenosti, načasování, princip “měkkosti proti tvrdosti” (využití soupeřova útoku proti němu), práce nohou atd. Cvičení se zbraněmi je navíc výborným komplexním posilováním.

  • “Tyč Opičího krále” (Syun Hang Je Paang)
  • “Důstojnická šavle” (Daan Ji Fai Dou)
  • “Dva velké měsíc obíhající nože” (Daai Hang Yut Seung Dou)
  • “Tročlánkový řetězový bič půdorysu kříže”(Sap Ji Saam Jit Bin)
  • “Ng longova dlouhá tyč osmi trigramů” (Ng Long Baat Gwa Gwan)

Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení