Filosofie a principy

Bojovnické ctnosti (mou dak)

 • úcta (ging)
 • bojovnické ctnosti jsou na prvním místě (mou dak wai sin)
 • buď poslušen rodičů, buď poslušen sifu, buď poslušen učení; uč se lidskosti, uč se cti, uč se gungfu (jeun chan jeun si jeun gaau fan, hok yan hok yi hok gungfu)
 • cti svého sifu a jeho učení
 • loajalita (jung), poctivost (jing), vytrvalost (ngai), upřímnost (sing), harmonie (wo) a etiketa (lai)
 • lepší 3 roky hledat dobrého učitele než rok cvičit u učitele špatného
 • žák hledá dobrého učitele 3 roky, učitel 3 roky žáka zkouší
 • čím výše bambus vyroste, tím níže se skloní (juk ji cheung dak yut gou, waan dak yut dai)

Trénink

 • při cvičení měníte postoj… k životu
 • tři roky – malý úspěch, deset let – velký úspěch (saam lin yat siu sing, sap lin yat daai sing)
 • pravidelné cvičení a postupné zlepšování
 • naučit se – cvičit – zautomatizovat si
 • při cvičení bojových umění nezáleží kdo začal dříve nebo později, ten kdo dosáhne cíle je první (hok mou chin hau dak je wai sin)
 • lepší je naučit se jednu techniku a procvičit ji desetkrát, než naučit se deset technik a každou z nich procvičit jen jednou
 • nauč se mnoho technik, procvičuj několik z nich a zvládni alespoň jednu
 • jeden den cvičení, dovednost na jeden den, jeden den bez cvičení, deset dní vniveč (yat yat lin, yat yat gung, yat yat m lin, sap yat hung)
 • cvičit sestavy a nevěnovat se silovému akondičnímu tréninku znamená nedosáhnout ničeho, i kdybyste cvičili celý život (lin kyun m lin gung, dou lou yat cheung hung)
 • než začneš cvičit sestavy, cvič stání v postoji (mei lin kyun tou sin lin jaat ma)
 • být silný je lepší než znát sto technik
 • být rychlý je lepší než znát sto technik
 • přirozená síla se nevyrovná technice, technika se nevyrovná trénované síle/dovednosti (gung), trénovaná síla se nevyrovná rychlosti, rychlost se nevyrovná unikátní technice (lik bat sing kyun, kyun bat sing gung, gung bat sing faai, faai bat sing haau)
 • dech/energie hei klesá do „rumělkového pole“ (hei cham daan tin)
 • tisíc úderů = přirozená práce těla (kyun da chin pin, san fat ji yin)
 • vnitřně trénovat esenci jing, ducha san a energii hei; zevně trénovat svaly/šlachy, kosti a kůži (noi lin jin san hei, ngoi lin gan gwat pei)
 • vnější styly postupují od tvrdosti k měkkosti a vnitřní styly od měkkosti k tvrdosti; cesty jsou různé, ale cíl tentýž
 • deset tisíc metod pochází z kláštera Siulam (maan faat gwai jung yu Siulam)
 • tělo, ruce, oči, práce nohou a použití (san sau ngaan bou faat)
 • porozumět technikám, ale nenechat se jimi omezovat, opustit pravidla, ale nejít proti pravidlům (ming yu seut yi ba keui seut, tyut kwai geui yi bat wai kwai geui)
 • s dovedností roste odvaha (ngaai gou yan daam daai)
 • jakmile ujdete jednu míli, můžete ujít mil sto (yat lei tung baak lei ming)

Principy technik

 • poklesnout těžiště a zakořenit se, být stabilní jako hora Taai“ (lok dei sang gan, wan yu Taai saan)
 • blok – úder (jiu da)
 • nejdřív obrana, pak útok (sin siu hau da)
 • obrana a útok současně (lin siu daai da)
 • útok bez obrany (m jiu wai da)
 • útok je obrana (yi da wai siu)
 • nahoře stín, dole kop (seung ying ha tek)
 • tvrdost a měkkost, prázdnota a plnost (gong yau heui sat)
 • pohltit, vyplyvnout, zvednout, poklesnout (tan tou fau cham)
 • chyun kiu je pánem desetitisíce technik (maan fat yi chyun kiu wai jyu)
 • tvrdý jako železo, měkký jako vlákno (gong yu tit, yau yu sin)

Boj

 • nemilosrdně, přesně, rychle, silně (han, jeun, faai, ging)
 • první je odvaha, druhá síla, třetí technika (yat daam yi lik saam gungfu)
 • v utkání dvou silných vítězí ten odvážnější (leung keung seung yu yung je sing)
 • jsi-li milosrdný k soupeři, jsi krutý sám k sobě
 • v boji bojuj jako by zde soupeř nebyl, při cvičení bojuj jako bys stál proti nejhoršímu soupeři (kyun da yau yan chi mou yan, kyun da mou yan chi yau yan)
 • minimum úsilí – maximální účinek (yi siu jai daai)
 • využít soupeřovu sílu proti němu (je lik faat lik)
 • skleněná hlava, tvarohové tělo, železné předloktí (bo lei tau, dau fu san, tit kiu sau)
 • předstírej útok na východě, zaútoč na západě (sing duk gik sai)
 • ruce otevírají cestu, nohy útočí (sau si leung mun sin chyun pang geuk da yan)
 • udeř na soupeře, ne do prázdna (da sat m da heui)
 • pomocí technik dlouhého dosahu kontruj techniky krátkého dosahu (yi cheung da dyun)
 • kde je forma, udeř formu kde není forma, pronásleduj stín (yau ying da ying, mou ying jeui ying)
 • přichází-li most, přejdi most, není-li most, plyň s vodou (kiu loi kiu seung gwo, mou kiu seun seui lau)
 • přichází-li most, přejdi přes něj, není-li most, vytvoř most“ (kiu loi kiu seung gwo, mou kiu ji jou kiu)
 • přichází-li tvrdý most, použil k neutralizaci měkký most (gong kiu loi yung yau kiu siu)
 • pomoci měkkosti neutralizuj tvrdost (yi yau jai gong)
 • mostem zlomit most (yi kiu po kiu)
 • vyhnout se soupeřovým silným stránkám, využít jeho slabých stránek (bei chung da hing)
 • zneškodnit soupeře jednou techniku (yat jiu baai dik)

Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení