Sebeobrana

Bojový aspekt – civilní sebeobrana, profesní sebeobrana, MMA

Mottem IHKA je “tradiční umění pro moderní svět”. Náš gungfu styl, resp. přístup k výuce tohoto stylu, lze charakterizovat jako “Praktický Hung Kyun” (Sat Yung Hung Kyun).

V rámci výuky civilní sebeobrany využíváme metodiku tradičních stylů i moderních systémů reálné sebeobrany (reality-based self-defense). Tréninky jsou zaměřeny na aplikační a situační drily, ofensivní “sebeobranu”, improvizované zbraně, taktiku, strategii, psychologie, právní minimum.

Ve spolupráci s funkcnitrenink.cz a dalšími institucemi pravidelně organizujeme intenzivní výukové semináře sebeobrany pro ženy.

Profesní sebeobrana zahrnuje specializované programy “na klíč” pro různé státní i soukromé organizace a instituce – bezpečnostní agentury, policii, armádu etc. Trénink zahrnuje především situační drily, použití zbraní a donucovacích prostředků, realistický nácvik v prostředí, taktiku, strategii a psychologii.

IHKA mj. v současné době zajišťuje pravidelný výcvik profesní sebeobrany pražské Probační a mediační služby.

Hung Kyun MMA tréninky jsou zaměřeny na přípravu bojovníků pro sportovní full-kontaktní boj – Mixed Martial Arts (MMA), sanda/sanshou, Muay Thai či kickbox. Trénink je zaměřen především na aplikační drily, sparringové drily, sparring a intenzivní silový/kondiční trénink. Nedílnou součástí našich saan da tréninků jsou cross-tréninky a cross-sparringy s fightery jiných stylů.

Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení