Pavel Macek a IHKA

Pavel Macek sifu, narozený v roce “ohnivého draka” (1976), se čínským bojovým uměním věnuje od r. 1991. Na sklonku roku 1997 odjel spolu s Alešem Kociánem do USA a začal zde v Chinatownu kalifornského San Francisca studovat tradiční Hung Kyun a to pod vedením mistra Y.C. Wonga (Wong Yiujinga) a jeho syna Raymonda Wonga Hongita.

Na podzim r. 1998 měl poprvé možnost trénovat pod vedením velmistra Lam Chun Singa, nejmladšího syn hongkongského velmistra Lam Jou, pod jehož vedením pokračuje ve studiu od r. 1999. V letech 1999-2001 působil spolu s Alešem Kociánem jako vůdčí osobnost České asociace Y.C. Wong gungfu. V r. 2002 zakládá spolu se svými přáteli a žáky Českou asociaci Hungga gungfu (ČAHGGF). Od r. 2003 působí jako asistent velmistra Lama na zahraničních výukových pobytech v Holandsku, Itálii, České republice a na Slovensku.

V r. 2000 získal zlatou příčku na 1. mezinárodním mistrovství světa v Hung Kyun, které se konalo v německém Karlsruhe; v témže roce promoval na Karlově univerzitě diplomovou prací na téma tradičních čínských bojových umění. V r. 2003 spoluzaložil internetový časopis bojovaumeni.cz, pro který v současné době působí jako odborný poradce. V r. 2004 získal se svým bratrem Petrem zlatou medaili na 1. mezinárodním festivalu tradičních čínských bojových umění (provincie Henan, Čína) v kategorii “sparringové sestavy” (deui chaak).

Působil jako stálý dopisovatel německého kungfuwebmag.de, v r. 2007 založilmezinárodní portál Naamyun.com. Od r. 2008 vede kurzy profesní sebeobrany pro různé vládní i soukromé instituce, od r. 2009 vyučuje bojová umění a silově-kondiční cvičení na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Pavel Macek sifu věnoval posledních 14 let intenzivnímu studiu, cvičení, výuce a výzkumu Hung Kyun. Je autorem řady překladů, článků a odborných statí. V r. 1997 překládal pro časopis Knockout, v l. 1999-2000 působil jako dopisovatel časopisu Attack, v l. 2000-2001 pracoval jako odborný poradce TV pořadu Fight Pro. Učil řadu žáků z různých zemí světa, např. Slovenska, Anglie, Francie, Německa, Švédska, Skotska, Ruska, Itálie, Řecka, Islandu, USA, Brazílie, Vietnamu, Mexika etc. Česká asociace Hungga gungfu tak rozšiřuje svoji působnost i do dalších zemích světa a stává se asociací mezinárodní.

International Hung Kyun Association (IHKA)
Základní ideou tréninku Hung Kyun v rámci IHKA je komplexní rozvoj člověka po stránce sebeobranné, zdravotně-kondiční a duchovní, individuální přístup k žákovi, metodický a logický systém výuky. Výuku a trénink Hung kyun v IHKA charakterizují především:

  • aplikační trénink založený na drilech a sparringu
  • intenzivní silový a kondiční trénink
  • cvičení se zbraněmi, včetně aplikačních drilů a sparringu se zbraněmi
  • výzkum různých linií Hung Kyun a dalších příbuzných jihočínských systémů (Lama paai, Hap Ga, Baak hok, Wingcheun, Choi Lei Fat, Jau Ga, Hung Fat…)
  • cross training/sparring s jinými styly bojových umění a sportů
  • teréní výzkum v Hongkongu a Číně, filmová dokumentace umění starých mistrů
  • archivace, překlady a studium starých pramenů

Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení