Silový a kondiční trénink

Cvičení sestav („stínových“ či „sparringových“) patří mezi důležité, avšak ne jediné aspekty tréninku Practical Hung Kyun. Bojové umění, sestávající se pouze z tréninku sestav, degraduje v „gungfu gymnastiku“, čili jak říkají čínští mistři, „květnaté pěsti, vyšívané nohy“ – divácky atraktivní umění, vhodné pro exhibice a soutěže, ovšem bez praktického bojového účelu. Přísloví na toto téma praví: „Cvičit jen sestavy a necvičit gung znamená nedosáhnout ničeho, i kdyby člověk cvičil celý život“.

V tréninku bojových umění bychom mohli z jistého úhlu pohledu rozlišit dva aspekty – stránku „technickou“ (faat) a stránku „dovednostní“ (gung). Výraz gung nelze přeložit jinak než opisem – umění, zručnost či dovednost, získané dlouhodobým, pravidelným a namáhavým tréninkem. Rozdíl mezi faat a gung můžeme ilustrovat na jednoduchém příkladu přímého pěstního úderu. Faat zastupuje technický aspekt úderu, jeho „formu“ – správnou formaci ruky, dráhu, po které je úder veden, úderovou plochu atd.; dokonalé zvládnutí úderu po všech stránkách (síla, rychlost, načasování, přesnost atd.), „naostřená“ zbraň, tj. pěst, a schopnost jejího efektivního použití v reálném boji, jeho „esence“, to je gung. Gung se na rozdíl od techniky nedá naučit, jen získat dlouhodobým cvičením. Je očividné, že faat a gung, yin a yang (kant. yam a yeung) tréninku bojových umění, od sebe nelze oddělit. V boji však nerozhoduje znalost většího počtu technik, ale celková dovednost (síla, rychlost, přesnost… ), tedy gung. Proto je trénink bojových umění zaměřen především na trénink gung („silový a kondiční trénink“) a na kvalitu, ne kvantitu jednotlivých technik. Jak praví přísloví: „Naučte se mnoho technik, procvičujte několik z nich a zvládněte alespoň jednu“.

Čínská bojová umění jsou proslulá celou řadou cvičení gung – dělí se na „vnější gung“ (ngoi gung; též „tvrdý gung“ – ying gung ) a „vnitřní gung„(noi gung; též „měkký gung“ – yau gung): „trénink statických pozic“ (jaat ma), „gung železné pěsti“ (tit kyun gung), „gung tygřích drápů“ (fu jau gung), „gung železné paže“ (tit bei gung); spadá sem i tzv. hei gung (qigong), tj. „dechová cvičení“ či „práce s energií“. Naše škola používá k nácviku gung řadu tradičních i moderních pomůcek:

 • zavěšený kůl
 • boxovací pytle
 • lapy
 • štíty na kopání
 • jednokoncové dlouhé tyče
 • dvojkoncové tyče – těžké, kovové
 • těžké kovové nože
 • mosazné kroužky na ruce
 • závaží na boxování
 • svazky dřevěných hůlek
 • závaží na posilování prstů
 • pytlíky s pískem
 • trojdílná bouchadla na zdi
 • jednoruční činky
 • velká činka
 • kettlebells
 • medicinbally

Trénink gung bývá často kladen do protikladu k cvičení sestav (kyun tou); unikum stylu LGHK však zosobňuje fakt, že řada aspektů tréninku gung je implementována již v samotných sestavách: Nízké postoje posilují sílu nohou a rozvíjejí stabilitu, techniky „mostových rukou“ (kiu sau) jsou vynikajícím tréninkem předloktí a prstů atd. Cvičení sestav však především slouží k rozvinutí koordinované a koncentrované síly ging, která je devizou stylu LGHK.

Přehled gungfu cviků

univerzální cviky

 • gung pružnosti“ (strečink)
 • stání v postoji
 • „zlatý most“
 • „tři roztažení“

specializované cviky

gung železné paže“

 • „zlatý most“
 • „tři roztažení“
 • „otloukání tří hvězd“ – na místě, s přetáčením, s kroky; se sparring partnerem, na kůlu
 • cvičení s mosaznými kroužky
 • roztahování rattanového kruhu

„gung tygřích drápů“

 • vzpory ležmo na prstech – „gung krocení tygra“
 • cviky se závažími
 • házení a chytání pytlíku s pískem
 • vrážení prstů do nádoby s fazolemy, pískem, kovovými kuličkami

gung železné pěsti“

 • vzpory ležmo na pěstěch
 • údery do prázdna
 • házení medicinballu
 • údery se závažími
 • údery do boxovacího pytle
 • údery do bouchadla na zdi
 • údery do lap
 • cvičení s kettlebels

gung železné nohy“

 • otloukání svazkem hůlek
 • otloukání holení holeněmi/chodidly
 • kopání do pytle
 • kopání do tlumičů úderů
 • kopání do sloupu

„železná dlaň“

 • přípravné cviky
 • 5 úderových ploch
 • 3 úrovně – fundamentální, středně pokročilá, pokročilá (mungo, štěrk, ocelové kuličky)
 • dechová cvičení

Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení