Dovednostní zkoušky

“Cíl bez plánu je pouhé přání”.

Dovednostní zkoušky Practical Hung Kyun jsou (relativním) měřítkem zlepšení žáka ve třech hlavních aspektech našeho systému – technice, síle a praktickém použití. Žák má a) jasný program b) jasné požadavky a nároky na splnění c) jasný termín.

Zkoušky se konají 4x ročně (leden, duben, červenec, říjen) a probíhají v pražském centrálním gymu anebo na letním tréninkovém campu pod dohledem sifu a instruktorů.

“Cesta je cíl!” Zkoušky jsou jen orientačním ověřením progesu. Necvičte kvůli splnění zkoušek – cvičte pro zlepšení vašeho gungfu.

 Požadavky jednotlivých dovednostních stupňů

1)   Forma

Náplň: Sestava dané úrovně (pěstní nebo zbraňová): rychlost, plynulost, síla, výbušnost, uvolnění, bojový duch.

Způsob hodnocení: Známka 1‐5 bodů (1 = výborně, 2 chvalitebně, 3  průměr, 4 nedostatečně, 5 katastrofa), 1‐2 = prospěl, 3 = hraniční (tj. přihlédne se k výsledkům ostatních zkoušek), 4 ‐5 neprospěl.

2)   Síla

Náplň: Různé fyzické disciplíny dle dané úrovně (viz níže). Za lomítkem jsou požadavky pro dámy a seniory.

1. kap

 • 3 minuty “stání v postoji” (Jaat Ma)
 •  30/15 vzporů ležmo (varianta “Železný buvol oře půdu”)
 • výdrž 30 sekund v “duté pozici” (“Železná lávka”)
 • výdrž 45 sekund v horní pozici visu (dámy 30 sekund)
 • dobrý dřep (“Tři úrovně klesají k zemi”)
 • mrtvý tah s kettlebell – 5 opakování s 32/24 kg
 • “Siu Lam umění lezení” (Siu Lam Pa Gung) – učí se, netestuje se

2. kap

 • 5 minut “stání v postoji” (Jaat Ma)
 • 30 vzporů ležmo (varianta “Krocení tygra”, dámy 15)
 • 5 shybů podhmatem (dámy 1 shyb)
 • dobrý most
 • dřep s nohama u sebe

3. kap

 • 8 minut “stání v postoji” (Jaat Ma)
 • 3 kliky na jedné ruce/1 klik na jedné ruce (testují se obě strany)
 • 5 dřepů na 1 noze (testují se obě strany)
 • 10 shybů nadhmatem/5 shybů podhmatem
 • Obouruční swing s kettlebell – 100 opakování za 5 minut s 32/24 kg

4. kap

 • 10 minut stání v postoji (Jaat Ma)
 • 5x kettlebell get-up s 32 kg/16 kg za 10 minut – levá i pravá ruka
 • 1x dřep na 1 noze s 24/16 kg (testují se obě strany)
 • 100x jednoruční kettlebell swing s 32/24 kg za 5 minut

5. kap a výše – bude doplněno!

Způsob hodnocení: Splnil/nesplnil.

3)   Použití

a) Aplikační drily: 5 útočných a 5 obranných technik dle vlasntího výběru ze sestavy daného stupně (v případě testování zbraňové sestavy bude žák opakovat techniky beze zbraně z předchozího stupňě). Aplikační drily jsou testovány formou situačních drilů, relevantních pro praktickou sebeobranu.

Poznámka: Útočné drily musí být každý jiný, obranné drily mohou být stejné, ale proti jiným útokům!

Způsob hodnocení: Prospěl/neprospěl

b) Sparring: Plnokontaktní sparring (včetně více útočníků, zbraní apod.)

 • 1. kap: 1 kolo po 2 minutách – 1 vs. 1
 • 2. kap: 2 kola po 2 minutách – 1 vs. 1, z toho jedno kolo vs. soupeř s nožem
 • 3. kap: 3 kola po 2 minutách, z toho jedno kolo vs. soupeř s nožem a jedno vs. více soupeřů (2+)
 • 4. kap: 2 kola po 3 minutách – 1 kolo 1 vs. 1, druhé kolo variabilní
 • 5. kap: 3 kola po 3 minutách – 1 kolo 1 vs. 1, další kola variabilní
 • 6. kap: 2 kola po 5 minutách  – 1 kolo 1 vs. 1, druhé kolo variabilní
 • 7. kap: 2 kola po 5 minutách –  1 kolo 1 vs. 1, druhé kolo variabilní
 • 8. kap: 3 kola po 5 minutách – – 1 kolo 1 vs. 1, další kola variabilní
 • 9.,10., 11., 12. kap: netestuje se 

Způsob hodnocení: Prospěl/neprospěl

Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení