Cvičení ve dvojici

K nácviku reálné sebeobrany (reality-based self defense, RBSD) a volného boje přistupuje Practical Hung Kyun systematicky za použití tradičních i moderních metod a pomůcek. Cvičení ve dvojici (deui lin) bychom mohli rozdělit na:

 • aplikační drily
 • sparringové sestavy
 • bojové sekvence a sparringové drily
 • volný boj

Aplikační drily (saan sau)

Saan sau zahrnují procvičování použití technik ze “stínových” základních technik (saan sik) a “stínových” sestav (kyun tou). Procvičování použití jednotlivých technik vychází ze dvou hlavních metod:

 • “od techniky k situaci” – použití “základních technik” (saan sik) a technik ze “sestav” (kyun tou)
 • “od situace k technice” – kontratechniky proti specifickým typům útoků – kopům (tek), úderům (da) , zápasnickým technikám (syut); úchopům, držením, pákám a škrcení (na).

Hung Kyun používá v útoku 7 základních “zbraní”, tzv. “sedm hvězd” (chat sing): hlava, ramena, lokty, ruce, boky, kolena, nohy. V ofensivě i defensivě se procvičují všechny 4 základní typy technik:

 • kopy (tek): přímé, stranové, obloukové, kopy koleny etc.
 • údery (da): pěstí, dlaní, drápy, prsty; předloktím, lokty, rameny, boky a hlavou etc.
 • zápasnické techniky (syut): “klinčování”, strhy, podmety, porazy, přehozy a pády etc.
 • úchopové techniky (na): držení, páky, lámání, škrcení a útoky na vitální body etc.

Sparringové sestavy (deui chaak)

Deui chaak sestavy učí používat techniky a principy, které se žák naučí v sestavách “stínových”; rozvíjejí též “dovednostní” (gung) aspekty (rychlost, přesnost, načasování, vzdálenost, správné používání síly, cit etc.). Do systému Hung Kyun patří “sparringová sestava krocení tygra ve znaku gung” (gung ji fuk fu deui chaak), dnes již málo vídaná sestava slavného Lam Saiwinga, a “sparringová sestava tygr a jeřáb” (fu hok seung ying deui chaak), mistrovské dílo velmistra Lam Jou.

Podrobné info o sparringových sestavách

 • “sparringová sestava krocení tygra ve znaku gung” (gung ji fuk fu deui chaak)
 • “sparringová sestava tygr a jeřáb” (fu hok seung ying deui chaak)

Bojové sekvence a sparringové drily (wui hap)

K volnému boji se žák dopracovává postupně, krok za krokem – výuka postupuje od předem daných sparringových drilů (bojových sekvencí) přes kontrolovaný sparring až k volnému full-contact sparringu. Bojové sekvence využívají následující komponenty metodiky výuky:

 • hlavní (vnitřní) brána (noi mun)
 • postranní (vnější) dveře (ngoi mun)
 • horní pásmo (seung bou)
 • střední pásmo (jung bou)
 • spodní pásmo (ha bou)
 • levou/pravou stranu (jo/yau)
 • techniky na místě
 • techniky na místě s vytáčením
 • techniky v pohybu – dopředu/dozadu; doleva/doprava; diagonálně
 • boj na dlouhou vzdálenost
 • boj na střední vzdálenost
 • boj na těsnou vzdálenost
 • boj ve stoje
 • boj na zemi
 • taktika
 • strategie

Volný boj (saan da)

Ve “volném boji” (saan da) se používají všechny typy ofensivních technik (tek, da, syut, na). Saan dase procvičuje jako:

 • full-contact boj s ochránným vybavením (rukavice – grapplingové nebo boxerské, helma s mřížkou, chránič na zuby, chrániče holení, suspenzor, chrániče loktů a kolen)
 • lehký kontakt bez chráničů, s procvičení všech technik, včetně útoků na oči, ohryzek, genitálie atd.
 • jeden na jednoho
 • dva či více na jednoho

Nejedná se o nácvik tzv. “sparringu”, ale nácvik volného boje – Hung Kyun učí bojovat, ne sparringovat. Nacvičené dovednosti se porovnávají ve fullcontact gong sau (dosl. “mluvící ruce) zápasech v rámci školy či spřátelenými školamy jiných stylů a systémů.

Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení