4. letní Hung Kyun camp se konal 16.-23. července 2005 ve Svratouchu na Chrudimsku.

Trénink byl rozdělen na 3 fáze – ranní (od 6:00), dopolední a odpolední. Každý trénink začínal během, rozcvičkou, dechovým cvičením (noi gung), stáním v postoji (jaat ma) a strečinkem (yau gung).

Ranní trénink byl zaměřen na procvičování tradičních sestav LGHK – „sestava rodiny Lau“ (Lau ga kyun), „krocení tygra ve znaku gung“ (gung ji fuk fu kyun), „pět zvířat“ (ng ying kyun) a „železné vlakno“ (tit sin kyun).

Dopolední a odpolední tréninky byly věnovány aplikacím (saan sau), sparringovým drilům (bok gik), volnému sparringu (saan da) a otloukání/posilování (gungfu) . Hlavním cílem campu bylo „co nejméně technik proti co nejvíce situacím“ a koncentrace rozvoj bojových/dovednostních aspektů LGHK.

V průběhu jednoho týdne jsme prošli boj na dlouhou, střední, těsnou vzdálenost a boj na zemi. Cvičení bylo zaměřeno na nejtypičtější situace, se kterými se může člověk „na ulici setkat“ – „low kick“, „football kick“, údery pěstí do hlavy, držení za klopy, „hlavička“, kopy kolenem, „kravata“ atd.

Sdílení