PHK: Tradiční bojové umění pro moderní svět

Tělocvična – ulice – život. 

Hung Kyun je jedním z nejslavnějších jihočínských stylů bojových umění. PHK znamená Practical Hung Kyun, “praktický Hung Kyun” (čínsky Sat Yung Hung Kyun); přídomek „praktický“ charakterizuje hlavní přístup naší školy, tj. cvičení pro zdraví, rozvoj síly, kondice a funkčních sebeobranných dovedností.

Čínské přísloví praví: „Studuj staré, abys porozuměl novému.” PHK čerpá z moudrosti tradičních stylů v přímé linii mistrů vedoucí až k legendárnímu klášteru Siu Lam, ale též z metodiky systémů reálné sebeobrany a moderní vědy. Pro PHK tedy i platí opak: “studujeme moderní, abychom porozuměli starému”, v duchu čínského přísloví „cvič jeden styl, sleduj všechny ostatní styly“.

PHK: Sebeobrana

PHK: sebeobrana

„Jedinou obranou proti násilným, zlým lidem, jsou dobří lidé, kteří ovládají násilí lépe.“ (Seržant Rory Miller)

PHK se skládá ze dvou základních subsystémů:

  • „Dlouhé mosty, široké postoje (Cheung Kiu Daai Ma), využívající taktiku „uhýbat a protiútočit“ (Sim Da)
  • „Krátké mosty, úzké postoje“ (Dyun Kiu Jaak Ma), využívající taktiku „tlačit a útočit“ (Bik Da)

Bojové PHK curriculum zahrnuje:

  • Boj ve stoje, v klinči a na zemi
  • Boj proti neozbrojenému i ozbrojenému protivníkovi
  • Boj beze zbrani i se zbraněmi

Systém PHK využívá kombinací 4 hlavních typů ofenzivních technik, lakonicky shrnutých ve frázi Tek Da Syut Na :

  • Kopy (Tek): přímé, stranové, obloukové, kopy koleny etc.
  • Údery (Da): pěstí, dlaní, malíkovou hranou, prsty, předloktím, lokty, rameny, boky a hlavou etc.
  • Porazy (Syut): „klinčování“, strhy, podmety, porazy, přehozy a pády etc.
  • Držení (Na): držení, páky, lámání, škrcení a útoky na vitální body etc.

Stručně a jasně: „PHK = pouliční MMA.“

PHK: Zdraví, síla a kondice

PHK: Silový a kondiční trénink

“Když budete cvičit jen techniky a nebudete se věnovat se silovému a kondičnímu tréninku, nedosáhnete ničeho, i kdybyste cvičili celý život“. (čínské přísloví)

Základním předpokladem, ze kterého v PHK vycházíme, je utužování pevného zdraví: “Nejprve je třeba mít zdravé tělo, teprve poté je třeba se učit bránit tělo“. Cvičení pro zdraví je tedy nedílným aspektem všech PHK aktivit: rozvoj mobility a flexibility, drily na uvolnění, jakož i tradiční čínské umění “pěstování života” a “vnitřní cvičení” pro dlouhověkost a vitalitu (Noi Gung).

PHK využívá kromě cvičení s vlastní vahou i řadu specializovaných nástrojů a pomůcek, jak tradičních čínských (zavěšený kůl, mosazné kroužky na ruce, rattanový kruh, “kamenné zámky”), tak moderních/západních (lapy, boxovací pytle, kettlebell).

PHK: Osobní rozvoj

PHK: osobní rozvoj

„Pokud chceš být šťastný hodinu, dej si šlofíka. Pokud chceš být šťastný den, jdi na ryby. Pokud chceš být šťastný rok, zděď majetek. Pokud chceš být šťastný celý život, pomáhej ostatním.” (čínské přísloví)

PHK je školou osobního rozvoje: z dětí udělá dospělé, z chlapců muže, z dívek sebevědomé ženy. Učíme respektu k učiteli, spolužákům, předkům, jiným stylům i soupeři, bez sektářské orientální esotero-omáčky. Cvičíme proto, abychom pomáhali – ne ubližovali.

Když jsem byl kluk, můj otec byl misionář. Prvních 10 let života jsem strávil v Číně. Tam jsem se, jak asi tušíš, naučil bojovat. Pamatuji si, jak jsem šel poprvé ke svému učiteli bojových umění.

Řekl: “Proč jsi ke mně přišel?” a já řekl: “No, naučit se bojovat.”

A on říká, “aha, takže ty chceš ubližovat lidem, a chceš bejt opravdu dobrej.”

Řekl jsem, “jo, chci bejt fakt dobrej.”

“Abys byl dobrej, tak se nejprve nauč lidi léčit – ubližovat je tak snadné.”

– Steven Seagal jako Mason Storm v Hard To Kill, 1990

Chceš se umět ubránit, dostat do kondice, zesílit?

PRO ZAČÁTEČNÍKY!

Nejbližší PHK semináře & akce

Podcast

Rubriky

Sdílení