Hung Kyun

Siulam Hung Kyun patří mezi nejslavnější školy bojových umění jižní Číny, naam kyun („jižní styly“). Tradičně bývá řazen mezi 5 „rodinných“ systémů jihočínské provincie Gwongdung, pocházejících z jižního kláštera Siulam (Shaolin): Hung ga, Lau ga, Choi ga, Lei ga a Mok ga.

Hung Kyun je systém založený na principech yin a yang (kant. yam a yeung) – využívá jak technik dlouhého dosahu a nízkých širokých postojů (cheung kiu daai ma, „dlouhé mosty, široké postoje“), tak technik na krátkou vzdálenost a vyšších, úzkých postojů (dyun kiu jaak ma , „krátké mosty, úzké postoje“). Curriculum zahrnuje tvrdé a měkké techniky, přímé a obloukové techniky, boj na dlouhou, střední a těsnou vzdálenost, boj ve stoje i boj na zemi, boj proti neozbrojenému i ozbrojenému protivníkovi, beze zbraně i se zbraněmi.

Hung Kyun klade důraz na důkladné vybudování základů. Pro Hung Kyun ou typické stabilní postoje a přirozená práce nohou, práce pasu a předloktí, správné dýchání a používání koncentrované „gungfu síly“ ging. Systém využívá kombinací 4 hlavních typů ofenzivních technik, lakonicky shrnutých ve frázi tek da syut na :

  • kopy (tek): přímé, stranové, obloukové, kopy koleny etc.
  • údery (da): pěstí, dlaní, malíkovou hranou, prsty, předloktím, lokty, rameny, boky a hlavou etc.
  • zápasnické techniky (syut): „klinčování“, strhy, podmety, porazy, přehozy a pády etc.
  • úchopové techniky (na): držení, páky, lámání, škrcení a útoky na vitální body etc.

Princip

Systém Hung Kyun je znám také jako „škola tygra a jeřába“ (fu hok paai). Hung Kyun arsenál však zahrnuje:

  • pět zvířat (ng ying): drak (lung), had (se), tygr (fu), leopard (paau) a jeřáb (hok)
  • pět živlů (ng hang): kov (gam), dřevo (muk), voda (seui), oheň (fo) a země (tou)
  • dvanáct mostových rukou (sap yi kiu sau): tvrdost (gong), měkkost (yau), tlak (bik), přímočarost (jik), rozdělení (fan), znehybnění (ding), minimalita (chyun), zvednutí (tai), podržení (lau), poslání (wan), kontrolování (jai) a uzavření (ding)

Technika vs. dovednost

Klasické gungfu přísloví praví: „Lepší je naučit se jednu techniku a procvičit ji desetkrát, než naučit se deset technik a každou z nich procvičit jen jednou“. „Praktický Hung Kyun“ se spíše než na kvantitu technik soustředí na variabilitu, flexibilitu a univerzální použitelnost technik, bojovou taktiku a strategii. Trénink „Praktického Hung Kyun“ se kromě „technického“ aspektu (faat) zaměřuje především na tzv. aspekt „dovednostní“ (gung) – sílu, rychlost, načasování, odhad vzdálenosti, cit etc. Jinými slovy – není důležité „znát“ techniky, ale „umět“, „mít gungfu“.

Sebeobrana, zdraví, filosofie

Bojový (sebeobranný) aspekt však v „Praktickém Hung Kyun“ není zdůrazňován na úkor aspektů ostatních – zdravotně-kondičních a duchovních. Specifické metody silového a kondičního tréniku, strečink, relaxační a dechová cvičení Hung Kyun jsou v souladu s koncepty tradiční čínské i moderní západní medicíny.

Practical Hung Kyun pro začátečníky