Sestavy a zbraně

Cvičení tzv. sestav (kyun tou) představují důležitý – ovšem ne jediný! – cvičební nástroj čínských bojových umění.

Practical Hung Kyun curriculum zahrnuje celkem 6 sestav beze zbraně, které tvoří logický, na na sebe navazující systém. Úvodem do systému Hung Kyun je krátká „sestava květu slivoně v půdorysu kříže“.  Nejstarší, nejdůležitější a většině Hung Kyun školám společnou sestavou je „krocení tygra ve znaku gung“ (gung ji fuk fu kyun); po ní přichází pokročilejší „tygr a jeřáb“ (fu hok seung ying kyun) a revize předešlých technik v „šípové dlani“ (jin jeung), následuje úvod do „vnitřního gungfu“ a rozšíření bojového arzenálu o techniky pěti živlů v sestavě „deset forem“ (sap ying kyun alias „pět zvířat a pět živlů“, ng ying ng hang kyun). Vrchol Hung Kyun curricula představuje „vnitřní“ sestava „železné vlákno“ (tit sin kyun).

Podrobné info o jednotlivých sestavách

Zbraně

Trénink s tradičními čínskými zbraněmi je možno brát jako doplňkový, má ovšem v celkovém curriculu stylu své nezastupitelné místo. Důvodem není jen zachování tradice, jak se mnozí mylně domnívají. Každá zbraň je de facto archetypem určitého typu zbraní, např. krátkých/dlouhých, těžkých/lehkých, sečných/bodných/úderných atd. Naučit se ovládat tu či onu konkrétní zbraň nemusí být cílem, ale prostředkem – prostředkem k umění použít jakoukoliv, např. i improvizovanou zbraň. Ovládání té či oné zbraně s sebou navíc nese i znalost sebeobrany proti tomuto typu zbraně. Každý typ zbraně také rozvíjí jisté specifické dovednosti, které jsou „převoditelné“ do boje beze zbraně – odhad vzdálenosti, načasování, princip „měkkosti proti tvrdosti“ (využití soupeřova útoku proti němu), práce nohou atd. Cvičení se zbraněmi je navíc výborným komplexním posilováním.

Practical Hung Kyun pro začátečníky