Practical Hung Kyun: Dvě dračí šavle

Zbraňová technika „Dvou dračích šavlí květu slivoně“ (Mui Fa Seung Lung Dou) pochází původně od Lau Jaama Sifu, žáka velmistra Lam Sai Winga. Lau Jaamův syn Lau Kar-Leung, herec, režisér a choreograf bojových scén patří mezi hlavní propagátory autentického Hung Kyun na poli hongkongské kinematografie. Lau Jaam samotný mj. hrál svého sifu v prvních čb filmech slavné wongfeihungovské série z 50. let 20. století.

Sestavě předchází intenzivní cvičení základních technik na místě, v pohybu a kombinací technik na místě a v pohybu. Mezi hlavní techniky „dvou šavlí“ patří po sobě jdoucí série horizontálních, vertikálních i diagonálních seků, podobné např. filipínským stylům (arnis, kali, escrima), spojené s hbitým pohybem těla, zvedáním se, poklesáváním a flexibilní prací nohou do pěti směrů, tj. půdorysu „květu slivoně“ (Mui Fa). Přísloví praví  – „při cvičení se dvěma šavlemi dbej na práci nohou“ (Seung Dou Hon Bou).

Cvičení zbraňových technik se dvěma šavlemi mobilitu postojů, práci pasu, uvolněnost ramen, loktů a zápěstí. „Dvě šavle“ jakožto párová zbraň jsou další ze zbraní PHK rozvíjejících ambidextritu tj. schopnost používat stejně dovedně levou i pravou ruku.

Flexibilní práce nohou a rychlé, po sobě jsoucí seky „dvou dračích šavlí květu slivoně“ patří mezi divácky nejatraktivnější sestavy a často se s ní lze setkat na různých exhibicích bojových umění.
Practical Hung Kyun pro začátečníky

Sdílení